Kartvizit Tasarımı

Kartvizit tasarımı, ister büyük, ister küçük, isterse orta ölçekli olsun, bir marka, kurum ya da kuruluş için önemi büyük bir kurumsal kimlik öğesidir.

Zira, kartvizit, sizin paydaşlarınıza, müşterilerinize ya da potansiyel olarak iş yapma olasılığınız olan kişilere, birebir elden verdiğiniz, kurumsal açıdan marka imajınızı yansıtan, elle tutulur ve gözle görülür basılı bir materyaldir.

kartvizit tasarımı

Kartvizit Tasarımında Kurumsal İmajı Yansıtmak Önemlidir

Kartvizit tasarımlarında kurumsal imajı yansıtmak, kurum ya da marka kimliğine uygun tasarımlar ortaya koymak son derece önemli ve değerlidir.

İlk tanıştığınız ve kartvizitinizi uzattığınız kişi, kurum ya da markanızı kartvizite bakarak, ona dokunarak ve ondaki imajı algılayarak tanır.

Daha doğrusu, kartvizit tasarımında kullanılan marka imajı ve tasarımsal öğeler sayesinde, marka hakkında bir fikir ya da kanaat oluşur.

kartvizit tasarımı

Amaç Hedef Kitlede İmaj Oluşturmaktır

Marka imajına uygun bir biçimde oluşturulan kartvizit tasarımları sayesinde, söz konusu marka, hedef kitlede bir imaj oluşturur.

Tabiri caizse, kartvizit sayesinde marka, adeta ete kemiğe bürünür.

Bir başka ifade ile, kartvizitte kullanılan tasarımsal öğeler, çizgiler, renkler, logo type kullanımı, esasen yalnızca sizin bireysel anlamda imajınızı yansıtmakla kalmaz, marka imajınız ile de yakından ilgilidir.

İmaj, Marka Algısını Oluşturur

İmaj sayesinde bir marka algısı oluşur. Söz konusu marka algısı, markayı anlamlandıran ve marka ile yaşayan en önemli unsurdur.

kartvizit tasarımı

Kartvizit Tasarımı Kurumsal Kimlik Tasarımının Kilometre Taşlarından Birisidir

Kartvizit tasarımı, önem bakımından, kurumsal kimlik tasarımı ana başlığı altındaki en önde gelen unsurların başında gelmektedir.

Kullanım Alanı En Geniş Kurumsal Kimlik Elemanı

Zira, kullanım alanı açısından değerlendirildiğinde, oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Günümüzde kartviziti olmayan firma neredeyse yok gibidir.

Kartvizit, Usta Bir Tasarımcının Elinden Çıkıyorsa, Sizi Hedefine Ulaştırır

Paydaşlarınız, müşterileriniz ve iş yapma potansiyelinde olduğunuz kişiler, sizin kartvizitinize dokunduğunda, gördüğünde; kısacası onunla görsel ve dokunsal anlamda iletişime geçtiğinde, tasarım ve matbaa açısından doğru bir yapılmışsa, kartvizit sizi hedefine ulaştırır.

kartvizit tasarımı

Grafizula.com Kurumsal, Minimalist ve Kalite Algısı Yüksek Kartvizitler Tasarlar

Reklamcılık ve grafik tasarım sanatının her alanında olduğu gibi, kartvizit tasarımı konusunda da grafizula.com tam uzmanlık seviyesindedir.

Minimalist Kartvizitler

Her zaman olduğu gibi, kurumsal ve minimalist bir çizgiyi benimseyen grafizula.com, tasarımlarını bu yönde oluşturur.

Kalite Algısı Yüksek

Kalite algısı yüksek, sizi her alanda temsil edebilecek ve marka imajınızı güçlü kılabilecek kartvizitler tasarlar.

Ve Kurumsal

Şimdiye kadar pek çok tasarımcıyı denemiş, bunlardan memnun olmamışsanız, henüz grafizula.com ile tanışmamışsınız demektir.

Daha fazlası için lütfen bizimle iletişime geçin.