Ambalaj Tasarımı

Ambalaj tasarımı bir markanın görünen yüzüdür.

Markayı; raflarda, hedef kitleye açık mecralarda, kısacası her yerde temsil eden en önemli tasarım unsurlarının başında gelen ambalaj tasarımı, marka, ürün ya da hizmetle ilgili ipuçları taşır.

Grafizula.com olarak, bu tezimizi basit bir örnekle açıklayalım:

Kaliteli ve pahalı ürünü olan bir markayı düşünelim.

Söz konusu markanın ürünleri, ambalaj tasarımı açısından, kaliteyi hedef kitlesine yansıtmak durumundadır.

ambalaj tasarımı

Yani, bir başka ifade ile, o ürünü rafta gören ve ürünle görsel anlamda iletişime geçen birisi, ürünün ambalajına baktığında, söz konusu ürünün, kaliteli bir ürün olduğu hissine kapılmalıdır.

Grafizula.com, uzun yıllardır süregelen reklamcılık ve görsel iletişim tasarımı geçmişiyle, bu imajı sağlar.

Markanıza, ürününüze ya da hizmetinize sanatsal dokunuşlar yapar.

İmajınızı güçlendirir.

ambalaj tasarımı

Doğru bir Ambalaj Tasarımı Ürünü Marka Yapar

Usta ellerde biçimlenmiş bir ürün ambalajı, o ürünün markalaşmasındaki en önemli unsurların başında gelmektedir.

Ambalaj tasarımını yapacak olan reklam ajansı, tasarım atölyesi ya da freelance bir tasarımcı, kim ya da ne olursa olsun, işinde uzman olmalıdır.

Bir başka ifade ile ambalaj tasarımlarınızı doğru kişi ya da kişilere yaptırmalısınız.

Bunu yapacak olan kişi ya da kuruluşlar, mesleki anlamda eğitimli ve tecrübeli olmak durumundadırlar.

Zira, imajınızı doğru yansıtmakla mükelleftirler.

Bu anlamda, doğru bir ambalaj tasarımı ürünü marka yapar.

ambalaj tasarımı

Ambalaj Tasarımında Üründen Çok Ürünün İmajı Önemlidir

Ürünün tümden önemsiz olduğunu söylemek, doğru bir yaklaşımdır, diyemeyiz.

Ancak burada asıl söz etmek istediğimiz önemli nokta tam olarak şudur: Ürünün imajı, üründen çok daha önemlidir.

Ortalama kalitedeki bir ürün, kendi kalitesinden biraz daha yukarıda gösterilebilir.

Abartmamak kaydıyla bu yapılabilir.

Bu bir kandırmaca değil, sıkça kullanılan bir pazarlama taktiğidir. Bir başka ifade ile, oyunu kuralına göre oynamaktır.

Söz konusu imajı oluşturmak son derece hassas bir iştir.

Ambalaj Tasarımında İmaj Bütünseldir

Grafik tasarımın her alanında olduğu üzere, ambalaj tasarımında da imaj bütünseldir.

ambalaj tasarımı

Markanın Genel Konsepti

Ambalaj tasarımı, markanın genel konseptiyle örtüşmelidir.

Markanın genel imajıyla ilgili olmalıdır.

Grafizula.com “Bütünsel İmajlar” oluşturur

Grafizula.com, bu gerçeği bilerek, imaj anlamında, güçlü ambalaj tasarımları ortaya koyar, reklamcılığın ve görsel iletişimin gücünü en etkin biçimde kullanır.

20 yılı aşkın süregelen görsel iletişim deneyimiyle rafta kendini gösteren ürünler yaratır.

Ambalaj Tasarımı İş Örnekleri